Warunki świadczenia usług przez Paidwork
1. Zastrzeżenie 1.0

Zaleca się, aby użytkownik przeczytał warunki świadczenia usług z najwyższą starannością przed odwiedzeniem Paidwork i jej usług. Kontynuacja pobytu i korzystania z serwisu Paidwork oraz wykupienie jakiegokolwiek pakietu oferowanego za pośrednictwem tej strony internetowej oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień warunków świadczenia usług. Należy pamiętać, że warunki świadczenia usług są wiążące dla użytkownika.

2. Interpretation

2.1 Terminy „Paidwork”, „my”, „nasz”, „jego” i „nas” odnoszą się do strony www.paidwork.com, jej właściciela i upoważnionych pracowników.

2.2 „Usługi” obejmują wszystkie usługi oferowane przez Paidwork, w tym między innymi www.paidwork.com, pakiety usług Amazon, pakiet usług Facebook (w tym polubienia, followersi i inne), pakiet usług Instagram (w tym polubienia, followersi i inne), pakiet usług Twitter (w tym polubienia, followersi i inne) oraz pakiet usług YouTube (w tym odsłony, polubienia, followersi i inne), a także inne pakiety, które Paidwork może wprowadzić w przyszłości.

2.3 Dodatkowe lub odrębne porozumienie odnosi się do wszelkich odrębnych porozumień pomiędzy Paidwork a użytkownikiem, innych niż lub uzupełniających niniejsze OWS.

2.4 Ty, klient, odwiedzający i użytkownik odnoszą się do każdej osoby odwiedzającej stronę www.paidwork.com i korzystającej z Usług.

2.5 Termin „TOS” odnosi się do wszystkich postanowień niniejszego dokumentu warunków świadczenia usług od 1 do 12, które dotyczą Usług.

2.6 Polityka prywatności oznacza zasadnicze stanowisko Paidwork opisujące sposoby gromadzenia, wykorzystywania i utrzymywania informacji dotyczących użytkownika.

2.7 Postanowienia: Odnosi się do wszystkich sekcji, podpunktów i zastrzeżenia zawartych w niniejszym dokumencie.

2.8 Polubienia; oznacza liczbę polubień strony na Facebooku, stronie na Twitterze, Instagramie lub adresie URL strony internetowej, zgodnie ze wskazaniami platformy Facebook.com.

2.9 Odsłony; oznacza liczbę wyświetleń w serwisie YouTube pod odtwarzaczem wideo, wskazującą liczbę odwiedzających, którzy obejrzeli stronę lub liczbę wyświetleń postów.

2.10 Subskrypcje lub Follows; odnosi się do czynności polegającej na tym, że użytkownik zapisuje się do każdej aktualizacji jako follower na koncie klienta w mediach społecznościowych, w tym na YouTube, Twitterze i Instagramie.

2.11 Członkowie; oznacza liczbę użytkowników, którzy dołączyli do grupy lub kanału na Facebooku i jest wyświetlana w górnej części grupy lub kanału.

2.12 Zapraszanie; oznacza czynność polegającą na zaproszeniu przez użytkownika innego użytkownika do dowolnej grupy na koncie klienta w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku.

2.13 Komentarze; Odnosi się do czynności polegającej na komentowaniu przez użytkownika postu / wideo / czatu lub grupy w ramach konta klienta w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku, YouTube, Twitterze lub Instagramie.

2.14 Retweety; Odnosi się do udostępniania przez użytkownika postu klienta na jego koncie w mediach społecznościowych, w tym na Twitterze.

3. Usługi i gwarancje:

3.1 Nasze usługi obejmują prowadzenie kampanii promocyjnych poprzez pomoc klientowi w zwiększeniu liczby członków, zwolenników, wyświetleń, polubień, subskrypcji, komentarzy i innego zaangażowania użytkowników sieci społecznościowych na koncie klienta w mediach społecznościowych.

3.2 Klient wyraża zgodę na to, że Paidwork nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, aktywność i cel konta klienta w mediach społecznościowych.

3.3 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad i warunków umowy zawartej z osobami trzecimi.

3.4 Paidwork nie wymaga dostępu do konta klienta w mediach społecznościowych. Klient jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swojego konta w mediach społecznościowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

3.5 Klient zobowiązuje się nie naruszać żadnych postanowień umowy zawartej przez niego z osobami trzecimi. Klient jest odpowiedzialny za upewnienie się, że Warunki Świadczenia Usług nie są sprzeczne z umową zawartą z osobą trzecią. Klient oświadcza i gwarantuje, że Paidwork nie jest i nie będzie stroną takiego naruszenia.

3.6 Klient rozumie, że Paidwork nie jest w żaden sposób powiązany z żadną siecią mediów społecznościowych, w tym bez ograniczeń z portalami Facebook, Instagram, Twitter, Amazon i YouTube.

3.7 Klient zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celach niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem oraz porządkiem publicznym.

3.8 Paidwork może zmodyfikować lub zakończyć świadczenie Usług w dowolnym momencie bez konieczności informowania o tym fakcie, z zastrzeżeniem, że dotychczasowi użytkownicy otrzymają zwrot kosztów lub zostaną obsłużeni.

3.9 Paidwork zastrzega sobie prawo do poprawiania, zmiany lub modyfikacji każdego postanowienia Regulaminu, a poprawiony, zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin wchodzi w życie niezwłocznie po jego zamieszczeniu na stronie https://www.www.paidwork.com.

3.10 Paidwork może odmówić świadczenia usług każdemu Klientowi bez podania przyczyny.

3.11 Paidwork może odmówić świadczenia usług na rzecz konta klienta zawierającego treści niezgodne z prawem, zawierające groźby, obraźliwe, oszczercze, zniesławiające lub w inny sposób naruszające Warunki Świadczenia Usług.

3.12 Paidwork udziela ograniczonej gwarancji na utrzymanie pożądanego poziomu promocji naszych usług na okres 30 dni. W przypadku spadku liczby polubień, followersów lub wyświetleń, klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Paidwork, który niezwłocznie zrekompensuje taki spadek lub zwróci pełną kwotę, jeśli nie zostało to określone inaczej w zakupionym pakiecie. W przypadku spadku liczby polubień, followersów, członków lub wyświetleń po upływie 30 dni, klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Paidwork, który przeanalizuje sprawę i dołoży wszelkich starań w dobrej wierze, aby zrekompensować taki spadek.

3.13 Paidwork stosuje naturalne kampanie ludzkie oraz naturalne techniki marketingu w mediach społecznościowych, nie używając żadnego oprogramowania, a tym samym nie powodując żadnych negatywnych konsekwencji dla konta klienta w mediach społecznościowych. Wszelkie dodatkowe elementy, które mogą być stosowane dodatkowo, Paidwork jest zobowiązany podać w pakiecie / ofercie i wyjaśnić Klientowi.

3.14 Realizacja usług może zająć trochę czasu, ponieważ Paidwork zatrudnia prawdziwych ludzi i przyjmuje naturalny tok postępowania. Mniejsze pakiety trwają od 2 do 14 dni, a większe pakiety mogą trwać od 30 do 60 dni.

3.15 Klient wyraża zgodę na korzystanie przez Paidwork w razie potrzeby z usług osób trzecich, oprócz własnych narzędzi i technik marketingowych, w tym między innymi: giełd ruchu, platform ppc (pay per click) i ppm (pay per mille).

3.16 Paidwork nie zachęca żadnego użytkownika do polubienia, przeglądania lub śledzenia profilu klienta w mediach społecznościowych w sposób, który mieści się w pojęciu naruszenia warunków korzystania z sieci mediów społecznościowych, w tym między innymi YouTube, Facebook, Instagram, Reddit, Twitter, LinkedIn, Spotify, Soundcloud, Pinterest, Tumblr, Vimeo, VKontakte, Amazon, eBay, Etsy, Google Maps, TripAdvisor, Booking. com, Airbnb, Yelp, Trustpilot, Capterra, G2, Google Play, App Store, Windows Store, Fiverr, Upwork, Freelancer i PeoplePerHour.

3.17 Niniejszym gwarantujemy, że nie nakłaniamy, nie podżegamy ani nie zachęcamy żadnego użytkownika do naruszania warunków korzystania z sieci mediów społecznościowych, w tym między innymi YouTube, Facebook, Instagram, Reddit, Twitter, LinkedIn, Spotify, Soundcloud, Pinterest, Tumblr, Vimeo, VKontakte, Amazon, eBay, Etsy, Google Maps, TripAdvisor, Booking. com, Airbnb, Yelp, Trustpilot, Capterra, G2, Google Play, App Store, Windows Store, Fiverr, Upwork, Freelancer i PeoplePerHour.

3.18 Paidwork nie wprowadza użytkownika w błąd w żaden sposób, który mógłby naruszyć warunki korzystania z sieci mediów społecznościowych, w tym między innymi YouTube, Facebook, Instagram, Reddit, Twitter, LinkedIn, Spotify, Soundcloud, Pinterest, Tumblr, Vimeo, VKontakte, Amazon, eBay, Etsy, Google Maps, TripAdvisor, Booking. com, Airbnb, Yelp, Trustpilot, Capterra, G2, Google Play, App Store, Windows Store, Fiverr, Upwork, Freelancer i PeoplePerHour.

3.19 Paidwork stosuje w celu świadczenia Usług strategię zgodną z regulaminami portali społecznościowych oraz wszelkimi obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa.

3.20 Z technicznego punktu widzenia Paidwork służy również interesom portali społecznościowych i stosuje wszelkie środki, aby zapewnić, że żadne postanowienie regulaminu portali społecznościowych nie zostanie naruszone, a żadne działanie nie będzie szkodliwe dla interesów portali społecznościowych.

3.21 Czas realizacji zamówienia przez Paidwork może wynosić do 6 miesięcy.

3.22 Paidwork realizuje zamówienia o wartości poniżej 100 USD w czasie poniżej 1 miesiąca, a zamówienia o wartości poniżej 1000 USD w czasie poniżej trzech miesięcy.

4. Płatności, zwroty i anulowanie:

4.1 Cena za poszczególne pakiety jest podana na każdej stronie z pakietami. Paidwork zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany ceny bez uprzedniego powiadomienia. Cena lub płatność będzie odnosić się do zaktualizowanej ceny pakietu.

4.2 Strony z cenami stanowią część WŚU.

4.3 Paidwork akceptuje płatności za pomocą kart kredytowych oraz innych metod płatności, do których dodawania lub usuwania Paidwork zastrzega sobie prawo bez uprzedniego powiadomienia.

4.4 Płatność za Usługi dokonana przez Klienta na rzecz Paidwork nie podlega zwrotowi, chyba że podlega ona zasadom refundacji, które stanowią dodatek do WŚU.

4.5 W przypadku zaistnienia sporu Użytkownik będzie preferował korzystanie z rozwiązań Paidwork w zakresie rozstrzygania sporów.

4.6 Użytkownik, nie zaprzeczając postanowieniom regulaminu, zobowiązuje się nie kwestionować żadnej transakcji z Paidwork, chyba że ustalenia Paidwork dotyczące rozstrzygania sporów nie uwzględniają uzasadnionych roszczeń klienta.

4.7 Klientowi zaleca się, dla jego własnych korzyści, zrozumienie wszystkich aspektów transakcji i uzyskanie niezależnej opinii prawnej przed podjęciem ostatecznej decyzji o subskrypcji Usług. Paidwork nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli klient nie zapozna się z Regulaminem.

4.8 Wszelkie inne zwroty są dokonywane według wyłącznego uznania Paidwork.

4.9 Zamówienia mogą zostać anulowane w ciągu 24 godzin, jeśli nie rozpoczęliśmy jeszcze pracy nad Twoim zamówieniem. W takim przypadku, według wyłącznego uznania Paidwork, zostanie wysłany pełny zwrot pieniędzy.

4.10 Klient rozumie, że rozliczenia za usługi/pakiety powtarzające się są naliczane co 30 lub 31 dni od rozpoczęcia kampanii, aż do jej anulowania.

4.11 Klient może w każdej chwili anulować swoją kampanię, wysyłając e-mail lub dzwoniąc do naszego zespołu pomocy technicznej, lub też poprzez stronę kontaktową (wspomnianą w punkcie 13).

4.12 Klienci cykliczni mogą poprosić o proporcjonalny zwrot niewykorzystanych kredytów w ostatnim miesiącu korzystania z usługi, jeśli chcą zakończyć usługę wcześniej.

4.13: Powtarzające się naliczanie będzie trwało przez 12 miesięcy od daty pierwszej płatności, chyba że zostanie anulowane w tym czasie. W przypadku klientów, którzy chcą przedłużyć ten okres, po upływie 12 miesięcy i 1 dnia, Paidwork skontaktuje się bezpośrednio z Tobą, aby potwierdzić informacje dotyczące rozliczeń oraz zamiar kontynuowania usługi po upływie 12 miesięcy.

5. Warunki ogólne:

5.1 Paidwork zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek, zmian, zmian, zmian, zastąpienia, wycofania i uznania za nieobowiązujące któregokolwiek z postanowień Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia. Taka rewizja, poprawka, zmiana, zmiana, zastąpienie, wycofanie lub niemożność zastosowania wchodzi w życie natychmiast po jej zamieszczeniu na stronie WŚU.

5.2 Paidwork zastrzega sobie prawo do zakończenia, zmiany, modyfikacji lub niedostępności jakiejkolwiek części lub funkcji Usług bez uprzedzenia. Użytkownik, który dokonał płatności za Usługi, ma prawo domagać się świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami zawartymi w momencie składania zamówienia lub zwrotu pieniędzy.

5.3 Paidwork oferuje Usługi Użytkownikom posiadającym kwalifikacje prawne do zawarcia umowy w zakresie wieku i wypłacalności. Jeśli użytkownik nie posiada takich kwalifikacji, Paidwork niniejszym odradza korzystanie z Usług. Paidwork zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

5.4 Użytkownikowi zabrania się korzystania z Paidwork w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, upośledzenie lub przeciążenie Paidwork lub zakłócić korzystanie z Paidwork przez innych użytkowników.

5.5 Użytkownikowi zabrania się niniejszym stosowania jakichkolwiek robotów, pająków, jakichkolwiek urządzeń automatycznych lub ręcznych procesów lub środków w celu uzyskania dostępu do www.paidwork.com w jakimkolwiek celu, w tym między innymi do kopiowania lub monitorowania jakichkolwiek materiałów na www.paidwork.com bez uprzedniej zgody Paidwork.

5.6 Użytkownikowi nie wolno używać żadnych urządzeń lub oprogramowania, które zakłócają lub utrudniają prawidłowe funkcjonowanie www.paidwork.com.

5.7 Użytkownikowi nie wolno wprowadzać na stronę www.paidwork.com żadnych złośliwych lub szkodliwych materiałów.

5.8 Użytkownikowi wyraźnie zabrania się wszelkich prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu, zakłócania, uszkadzania lub przerywania działania jakiejkolwiek części Usług, strony www.paidwork.com, jej serwera hosta lub jakiejkolwiek powiązanej bazy danych, komputera lub serwera.

5.9 Z zastrzeżeniem wszelkich dodatkowych lub odrębnych pisemnych umów, niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Paidwork a Użytkownikiem w odniesieniu do Usług.

5.10 Nagłówki, podtytuły i numery w Regulaminie służą wyłącznie wygodzie czytelnika i nie mają na celu ograniczania, interpretowania, definiowania ani określania zakresu postanowień zawartych w niniejszym dokumencie.

5.11 Paidwork posiada swoją oficjalną Politykę Prywatności, która stanowi część Regulaminu. Została ona zamieszczona osobno na stronie www.paidwork.com w celu ułatwienia czytelnikowi zapoznania się z nią i podkreślenia szczególnej uwagi.

5.12 Jeżeli Paidwork nie wyegzekwuje jakiegokolwiek prawa przysługującego na podstawie WŚU, jakiejkolwiek umowy dodatkowej lub obowiązującego prawa, nie oznacza to, że Paidwork zrzeka się tego prawa, ani nie pozbawia prawa do jego późniejszego egzekwowania.

5.13 Paidwork może przenieść wszelkie prawa wynikające z WŚU na dowolną osobę lub podmiot. Użytkownik zgadza się nie cedować praw dostępnych w niniejszym Regulaminie na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

6. Prawo właściwe, jurysdykcja i doręczanie zawiadomień:

6.1 Wszelkie spory wynikające z niniejszych WŚU będą rozstrzygane przez niezależny arbitraż.

6.2 W przypadku, gdy arbitraż nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu, sprawa może zostać skierowana do sądu właściwego dla Świdnika.

6.3 Użytkownik wyraźnie zgadza się, że niniejszy Regulamin podlega odpowiednim przepisom prawa obowiązującym w Polsce.

6.4 Sądy właściwe dla Świdnika będą miały wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.5 Wszelkie zawiadomienia lub korespondencja, których obowiązek przekazania wynika z niniejszego Regulaminu lub z obowiązujących przepisów prawa, będą uważane za doręczone, jeśli zostaną wysłane na oficjalny adres e-mail Paidwork lub za pośrednictwem innego autentycznego operatora pocztowego.

6.6 W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty, uznaje się, że komunikacja została zakończona po pięciu (5) dniach roboczych od wysłania.

7. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej:

7.1 Paidwork ściśle przestrzega zasady nienaruszania praw autorskich i uważa, że w trakcie swojej działalności i świadczenia Usług nie naruszył żadnych praw należących do innych podmiotów. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba lub podmiot posiada dowód naruszenia praw autorskich przez Paidwork, powinien on/ona przekazać nam stosowne zawiadomienie. Rozwiązanie sprawy nastąpi w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania takiego zawiadomienia.

8. Prawa własności intelektualnej:

8.1 Wszystkie materiały zawarte w serwisie www.paidwork.com, w tym, bez ograniczeń, treści, oprogramowanie, obrazy, rysunki i projekty, stanowią wyłączną własność Paidwork i są chronione przepisami prawa o ochronie praw autorskich obowiązującymi w Polsce oraz odpowiednimi traktatami międzynarodowymi. Żaden użytkownik nie może kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, przedrukowywać, hostować ani wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody Paidwork.

8.2 W przypadku naruszenia naszych praw, podejmiemy zdecydowane kroki prawne, a także zażądamy odszkodowania.

8.3 Paidwork zastrzega sobie prawa, które nie zostały niniejszym zgłoszone.

9. Odszkodowanie:

9.1 Użytkownik niniejszym zgadza się zabezpieczyć i zwolnić Paidwork, jej dyrektorów, podmioty stowarzyszone, agentów, pracowników i personel z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, działań prawnych, żądań lub szkód wysuwanych przez osoby trzecie, wynikających lub związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług, naruszeniem Regulaminu, popełnionym przez Użytkownika w wyniku zaniechania lub popełnienia czynu zabronionego, lub naruszeniem praw osób trzecich wynikających z jakiejkolwiek umowy z taką osobą trzecią.

10. Zastrzeżenie 2.0:

10.1 usługi i materiały oferowane przez Paidwork, w tym, bez ograniczeń, tekst, obrazy, grafika, oprogramowanie, narzędzia i strategie biznesowe są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują, bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. W zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w Polsce Paidwork niniejszym wyłącza wszelkie oświadczenia i gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje, że usługi nie zawierają wirusów lub mają wartość handlową, są nieprzerwane lub nadają się do określonego celu; Paidwork nie oświadcza ani nie gwarantuje dokładności, kompletności, aktualności lub bezbłędności usług.

10.2 Siła wyższa: Paidwork jest profesjonalnym podmiotem gospodarczym i dotrzymuje zobowiązań i obietnic złożonych klientom. Istnieją zdarzenia, które mogą uniemożliwić Paidwork świadczenie Usług, takie jak działanie siły wyższej, klęska żywiołowa, lokaut, pożar, powódź, strajki, problemy pracownicze, zamieszki, wojna, powstanie lub jakakolwiek inna przyczyna pozostająca poza uzasadnioną kontrolą Paidwork. W takich sytuacjach ani Paidwork, ani Klient nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie któregokolwiek z postanowień WŚU lub opóźnienie w świadczeniu Usług. Świadczenie Usług może zostać zawieszone do czasu zaistnienia takich sytuacji. W przypadku, gdy sytuacja taka będzie trwała nieprzerwanie przez okres trzydziestu (30) dni, WŚU zostaną rozwiązane pomiędzy użytkownikiem, który zapłacił Paidwork za Usługi i nie otrzyma żadnej części Usług, a także będzie miał prawo do żądania zwrotu pieniędzy.

10.3 Zakres odpowiedzialności: O ile WŚU lub inna dodatkowa lub odrębna umowa nie stanowi inaczej, łączna odpowiedzialność Paidwork w odniesieniu do Usług z tytułu wszelkich roszczeń nie przekroczy pierwotnej ceny Usług, którą Użytkownik zapłacił Paidwork za pracę, w związku z którą powstał spór, roszczenie lub żądanie.

10.4 Paidwork niniejszym gwarantuje, że Usługi nie naruszają zasad i warunków jakiejkolwiek sieci mediów społecznościowych, w tym między innymi YouTube, Facebook, Instagram, Reddit, Twitter, LinkedIn, Spotify, Soundcloud, Pinterest, Tumblr, Vimeo, VKontakte, Amazon, eBay, Etsy, Google Maps, TripAdvisor, Booking. com, Airbnb, Yelp, Trustpilot, Capterra, G2, Google Play, App Store, Windows Store, Fiverr, Upwork, Freelancer i PeoplePerHour.

10.5 Wszelkie błędy i pominięcia zastrzeżone.

11. Rozdzielność:

11.1 W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, nieważne lub nieskuteczne w danych okolicznościach, zostanie ono usunięte z niniejszych Warunków, a pozostałe postanowienia będą wykonalne i ważne bez żadnych skutków.

12. Informacje poufne:

12.1 Strony zobowiązują się nie ujawniać informacji poufnych drugiej strony bez pisemnej zgody zainteresowanej strony, chyba że jest to wymagane przez właściwe organy państwowe. Takie informacje poufne obejmują, bez ograniczeń, tajemnice handlowe i strategie oraz informacje identyfikujące klientów.

13. Kontakt:

13.1 Do wszelkiej komunikacji związanej z funkcjonowaniem niniejszego Regulaminu, jak również z obsługą techniczną, sprzedażą i rozliczeniami, należy używać następujących adresów e-mail: [email protected]

13.2 Do fizycznej wysyłki czeków i innych dokumentów należy używać następującego adresu:

 

Paidwork Sp. z o.o.,
Podzamcze 217,
Lubelskie, Łęczna, 21-010
Poland.

 

CRN: PL5050127478
KRS: 0000727316
REGON: 369984890

Legal form: Limited Liability Company
Incorporated on 17 April 2018

 

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta: